Miljömärkt med Svanen

Miljön och säkerheten är två prioriterade områden på Sundbyholms Slott.

                                                             

Miljön

Hotellet är miljömärkt med Svanen. Detta innebär ett aktivt arbete med miljön, bland annat i syfte att:

1) Sänka energiförbrukningen. Vi har bland annat 22 borrhåll, vardera över 200 meter djupa, till vår bergvärmeutrustning. Detta är en av Sveriges största bergvärmeanläggningar för en enskild konferensanläggning. Under hösten 2010 gjorde ett externt energikonsultföretag en energianalys över hela företaget för att dra upp riktlinjerna inför vårt framtida miljöarbete.

2) Sänka förbrukningen av kemikalier. Slottsrestaurangen har hög beläggning, och med tanke på att vi till en middag kan använda väldigt många tallrikar för en enskild person går det mycket diskmedel. Vi ser hela tiden över maskinerna för att se till att doseringen av kemikalier blir rätt. Vi har också ett städ som använder minimalt med kemikalier och istället använder sig av mikrofiberdukar. En viss mängd kemikalier måste dock användas, särskilt till sanitetsutrymmen, för att det ska bli rent och snyggt för dig som gäst.

3) Sänka mängden osorterade sopor. Vi i personalen sorterar i princip allt, dvs kontorspapper, kartong, tidningar, plast, metall, matavfall, färgat och ofärgat glas, elavfall osv. Du som gäst kan hjälpa oss att uppnå våra miljömål genom att sortera i de tre till fyra fraktioner som finns på hotellrummen och i konferenslokalerna.

4) Sänka vattenförbrukningen. Vi har installerat vattenstrypare i kranar med mera för att inte onödigt mycket vatten ska förbrukas. Områdets stora blomsterrabatter och gräsmattor bevattnas med sjövatten.
 

Säkerheten

Säkerheten är viktig så fort man har att göra med människor - och hos oss står du som gäst i centrum. Samtidigt är säkerheten viktig för oss i personalen, så att vi kan känna oss trygga på vår arbetsplats.

Varje år anlitas olika utbildningsföretag i syfte att hålla anläggningens medarbetares kunskaper aktuella.

1) Användandet av hjärtdefibrillator (hjärtstartare). Det räcker inte längre med att lära sig första hjälpen. Statistiken har visat att en person ökar sina överlevnadschanser markant om han får hjälp av en hjärtstartare. Därför har vi på anläggningen två stycken hjärtstartare, en i hotellets reception och en i slottsrestaurangen. Utbildning i användandet av dessa har pågått i flera år.

2) Brandövningar. Ett externt företag hjälper oss här att göra rätt saker i den krissituation som en brand innebär. Vi i personalen får också aktivt prova på att släcka fiktiva bränder med olika typer av brandsläckare.

3) Första hjälpen kurs avseende brandskador, skrapsår med mera.

4) Krishanteringskurs för företagsledningen (kurs vartannat år).

Säkerhetsarbetet drivs till stor del med riktlinjer och rådgivning från vår medlemsorganisation Svenska Möten samt från Safehotels.

Till toppen av sidan.
Åter till START.