Skir grönska i lummig bokskog

Det är vackert med bokskog. På de här breddgraderna är det dessutom extremt ovanligt. Bokskogen runt Sundbyholm räknas som Europas nordligaste icke-planterade bokskog, även om det kan förekomma enstaka exemplar av bok högre upp i landet.

Bokskogsalléerna som leder upp till slottet planterades på 1700-talet. De har överlevt, men ändå är vi oroliga över våra vackra alléer. Frågor om bokskogsalléernas överlevnad och hur de på bästa sätt ska bevaras och eventuellt återplanteras, diskuteras flitigt i olika Sundbyholmsföreningar och möten.

I bygden bor det en dam som heter Lisa Husin. Hon berättar gärna om de små boktrollen som bor i bokträdens rötter. Vi som arbetar här har aldrig sett dessa troll, men det är mycket spännande att höra Lisa berätta. Visste du exempelvis att det heter bokstav för att man tidigare ristade in runor i bok? Dessa finns ju ej kvar eftersom trä är så förgängligt, medan vi fortfarande kan njuta av de vackra stenrunorna.

När du kör igenom bokskogsallén vet du att du snart har kommit fram till vår anläggning. Bokskogsallén blir en vacker och mycket värdig inledning på din vistelse hos oss. Varmt välkommen!

Till toppen av sidan.
Åter till START.