MOA - Du kan också hjälpa

Kvinnojouren MOA i Eskilstuna är en ideell förening vars uppgift är att bedriva jourverksamhet för kvinnor och barn som är utsatta för våld, hot och övergrepp. MOA verkar offentligt för förändring av attityder och värderingar i synen på kvinnor och barn som är utsatta för våld.

MOA arbetar för att kvinnor och barn som utsätts för våld i nära relation, hot och trakasserier ska få bästa möjliga hjälp. Däri ingår att ge kvinnorna stöd att förändra det fortsatta livet för sig och sina barn. MOA erbjuder skyddat boende för kvinnor med eller utan barn, samtal samt övrig hjälp efter behov. De erbjuder också möjlighet att enbart få stödsamtal.

MOA arbetar också med barn som lever med våld i sin vardag och har avdelat en person som har ansvar för barnen. Varje barn får på så sätt en egen kontaktperson som har fokus på barnens vardag i det skyddade boendet.

Kvinnojouren MOA är en bidragsfinansierad verksamhet som stöds av Sundbyholms Slott m.fl. För er som vill läsa vidare om MOA, se www.kvinnojourenmoa.se för vidare information.

Sundbyholms Slott har även samarbete med Världens Barn. 50% av intäkterna av senaste Fars Dags lunchen, närmare bestämt 8125 kr, tilföll Världens Barn, liksom 50% av intäkterna från fikaförsäljningen på Sundbyholmsdagen.

Sundbyholms Slott stödjer också "Nolltolerans mot mobbning", vars motto är att varje barn ska ha rätt till en trygg och säker skolmiljö. Läs vidare www.nolltolerans.org.